Features

Sådan bruger du Watts

 • Se dit forventede forbrug
 • Følg dit elforbrug time for time
 • Hold øje med dit standby-forbrug af strøm
 • Se om din energi kommer fra vind, sol, eller kul lige nu
 • Sammenlign dit forbrug med husstande af samme type som din
 • Hold øje med flere boliger fx både helårsboligen og sommerhuset
Watts

Det kan du med Watts

Energistatus

Få det fulde overblik

Watts gør det nemt og overskueligt at følge dit elforbrug, og du kan til enhver tid se, hvor meget du har brugt.
Det helt unikke med Watts er, at den kigger ind i fremtiden, og forudsiger det forventede forbrug for lige præcis din husstand. Det giver dig mulighed for at gribe ind, før dit elforbrug vokser sig større, end det bør være.

Dagsforbrug

Forbrugt energi og dagsmålinger

Har din bolig en smartmåler, som automatiske sender dit elforbrug, så kan appen Watts automatisk registrer dit elforbrug time for time. På den måde kan du få et præcist overblik over dit daglige elforbrug, samt se hvilke tider af døgnet, der bliver brugt mest el.
Derudover kan du nemt se, hvad dit basisforbrug udgør, dvs. hvor meget strøm du bruger, når der ikke er tændt for andet end det essentielle som køleskab, fryser og apparater på standby.

Klimavenlig el

Grønne strømzoner

Følg med i hvornår strømmen er grønnest i Danmark og planlæg dit forbrug efter det. Du kan f.eks. vente med at sætte en tøjvask over, til du kan se, at strømmen primært kommer fra vindmøller. På den måde kan du bidrage til et grønnere energiforbrug.

Solceller og vindmølle

Nemt at følge leverance af el til nettet

Watts giver dig et nemt overblik over, hvor meget el du har leveret til nettet i den indeværende periode. Derudover kan du også finde nettoudvekslingen, altså forskellen mellem køb og salg af el.

TILFØJ BOLIG

Se flere boliger i én app

Hvis du har flere boliger fx en helårsbolig, et sommerhus og en lejlighed, så kan du nu tilføje flere boliger i Watts. Hvis boligerne har fjernaflæst elmåler, så beregner Watts et budget for boligen. Hvis boligen har selvaflæst elmåler, så kan du taste aflæsningerne i Watts og få et samlet overblik i en og samme app.

SAMLET OVERBLIK

Aflæs el, vand og varme

Nu kan ALLE få gavn af Watts appen. Du kan taste egne aflæsninger af både el, vand og varme, hvis du har selvaflæste målere. Den store fordel er, at du får samlet alle dine energiaflæsninger ét sted. Hvis din elmåler er fjernaflæst kan du nøjes med at taste aflæsninger for vand og varme.

Om Watts

Hvem står bag Watts?

Watts gik live i efteråret 2016 med det formål, at give dig som elforbruger et enkelt og samlet overblik over dit energiforbrug. Watts viser dit forventede elforbrug, så du kan agere inden dit elforbrug måske løber løbsk.

Det er energiselskabet SEAS-NVE, der står bag appen Watts. SEAS-NVE er Danmarks største kundeejede energiselskab.

Spørgsmål

Ofte stillede spørgsmål

Det helt unikke ved den nye app Watts fra SEAS-NVE er, at den kigger ind i fremtiden og forudsiger, det forventede elforbrug for lige præcis din husstand. Allerede på åbningssiden fortæller boblens farve dig, om du ligger over/ lidt over eller under budget for kvartalet. Det giver dig mulighed for at gribe ind, før dit elforbrug vokser sig større, end det bør være

Boblens farve fortæller dig, om du er på vej til at bruge mere eller mindre el end budgettet for dette kvartal. Rød / orange / grøn svarer til over / lidt over / under budget for kvartalet.

Watts skelner mellem Variabelt forbrug og Basisforbrug, så du ved, hvor du skal kigge, hvis du ønsker at spare på energien. Der er en farvet prik (grøn/orange/rød) ved siden af Variabelt forbrug og Basisforbrug, så du nemt kan se, hvor du bør sætte ind.
Hvis der er en rød prik, indikerer det, at der er muligheder for at spare energi, da dit elforbrug ligger over det forventede forbrug, orange viser, at dit forbrug ligger lidt over det forventede forbrug og grøn viser, at forbruget ligger under det forventede.
Basisforbrug er betegnelsen for din boligs nedre grænse også kaldet all-ways-on forbrug, såsom køleskab, fryser, elvarme, varmepumper, vandpumper og apparater med standby forbrug. Det vil typisk være apparater, der tænder minimum en gang indenfor en time. Basisforbruget er udregnet ved at kigge på boligens mindste timeforbrug en uge tilbage. Når du kigger på en enkelt dag, så vil Basisforbruget vises for den valgt dag.
Variabelt forbrug er det elforbrug, der ligger udover dit Basisforbrug. Når du kigger på en enkelt dag, så vil Variabelt forbrug også vises for den valgte dag.

Ja, du kan tilføje flere boliger dvs. du kan tilføje lige så mange aftagenumre, som du har lyst til. Boligen kan tilføjes i Watts uanset om den har selvaflæste- eller fjernaflæste elmålere.

Du skal blot trykke på din adresse øverst oppe på startsiden for at tilføje en ny bolig.
Ved oprettelse af selvaflæste elmåler skal du bruge adresse og postnr.
Ved oprettelse af fjernaflæst elmåler skal du bruge kunde- og aftagenummer fra SEAS-NVE.

Hvis boligen har en fjernaflæst elmåler, så kan du få notifikationer for hver bolig, så du bliver advaret, hvis dit forbrug ændres.

De farvede søjler viser dit faktiske elforbrug pr. dag. Grøn viser under budget, orange fra 10% over budget og rød fra 30% over budget. De grå søjler viser budgettet for hver dag.

Hvis du gerne vil holde styr på flere selvaflæste målere fx både vand og varme, så er denne funktion nu udvidet, så du kan indtaste aflæsninger for el, vand og alle former for varme (gas, træpiller, brænde, Olie, fjernvarme, lokal varmefordeling*, jordvarme, el, varmepumpe).
Du kan swipe til venstre , når du står på startsiden. Så kommer du over på ´Mine målere´ siden.
Indtastning af aflæsninger fra selvaflæste målere (el, vand og varme) kan benyttes af ALLE, dvs. man behøver ikke have et kundenummer hos SEAS-NVE, for at benytte sig af selvaflæste måler. Det betyder naturligvis, at Watts ikke kan lægge et budget. Men man kan holde styr på sine egne aflæsninger og få et samlet overblik over energiforbruget i boligen.
*Lokalvarmefordeling findes primært i lejligheder, hvor der sidder en måler på den enkelte radiator.

Du kan se, hvor meget el du har leveret til nettet den pågældende måned i kWh. Du kan også se nettoudvekslingen i kWh. Nettoudvekslingen er den opgørelse, der viser, hvor meget du har leveret til nettet, minus det du har forbrugt fra nettet. SEAS-NVE ved ikke, hvad dit anlæg har produceret og vi kender heller ikke dit reelle forbrug, fordi samtidig forbrug og produktion udlignes af hinanden inden det ”rammer” måleren. OBS! Watts tager ikke højde for, hvilken afregningsordning du er tilmeldt. Det betyder, at Watts ikke viser, hvad du evt. bliver afregnet for.

Watts kan downloades fra App Store eller Google Play på smartphones. Watts kræver, at styresystemet er iOS 9.0 og nyere for Apple enheder. For Android enheder skal styresystem være 4.0.3 og nyere.
Hvis du vil hente Watts til en iPad, skal du være opmærksom på, at vi ikke kan garantere, at den fungerer som ventet, da Watts kun er udviklet til smartphones. Du skal i App Store klikke på ”iPhone Only” for at finde Watts til din iPad.

Du er velkommen til at kontakte os på mail watts@seas-nve.dk eller ringe til os på 70 29 25 25, vi sidder klar ved telefonerne alle hverdage fra 8 – 16.

Du kan få fire forskellige notifikation. Vi kalder dem for alarmer.
Hvis boblen på forsiden af Watts skifter:
o Fra grøn til gul
o Fra gul til rød
Det er et signal om, at hvis du fortsætter med at bruge el på samme niveau, så vil dit forbrug bliver højere end forventet for dette kvartal.
Du kan også sætte en alarm med procent overskridelse af dit:
o Dagsforbrug
o Kvartalsbudgettet.

Bemærk: alarmen følger forbrugsvisningen. Vi henter data fra energibranchens fælles database, hvilket desværre giver en forsinkelse af data på et par dage

Du finder det ved, at trykke på "Seneste dage" på dashboardet, så kommer du ind på en side med grafer, der viser dit daglige forbrug.
På den side kan du også scrolle ned og under Variabelt forbrug/ Basisforbrug kan du se en mindre graf, der viser "Forbrug fordelt på timer", den graf kan du også trykke på for at se timeforbruget på en større graf.

Budgettet fastsættes ved at analysere dit forbrug for det seneste år.

Ja, det kan du godt.
Tryk på adressen øverst på forsiden fx Klintevej 8 og vælg den adresse du gerne vil slette. Tryk derefter på Menu stregerne i venstre hjørne. Under indstillinger kan du trykke på slet øverst til højre.

Ja, det er nu blevet muligt, at du godt kan oprette dig med en selvaflæst måler. På den måde kan du selv holde styr på og få et godt overblik over, hvor meget energi (el, vand, varme) du bruger.

Energistyrelsen har pålagt netselskaberne i Danmark, at opsætte fjernaflæste elmålere med timeregistrering hos alle elforbrugere inden udgangen af 2020. Det betyder, at du senest med udgangen af 2020, vil kunne få vist dit elforbrug helt ned på timeniveau og få lagt et budget i Watts.

Feedback

Feedback

Anmeldelser

Det siger brugerne om appen

 • – Jeg kan godt lide, at appen også kigger ud i fremtiden. Det giver mig mulighed for at gribe ind, før mit elforbrug vokser sig større, end det bør være.

  Henrik, 41 år, Maribo
 • – Jeg har solceller og følger med i mit salg af el til nettet. Før skulle jeg op på loftet og skrive tallene ned, men nu kan jeg bare åbne appen. Jeg kan også se, om cellerne har produceret mere eller mindre el, end jeg har brugt fra nettet – det er smart!

  Henning, 64 år, Kalundborg
 • – Vi har fritidshus i Odsherred og bruger app'en til at holde øje med elforbruget – især når vi lejer huset ud. Så kan vi tjekke, at lejeren ikke har glemt at slukke for noget. Vi kan også se, hvad det koster at holde huset frostfrit om vinteren. Det er rart at have godt overblik, synes jeg.

  Kirsten, 56 år, Rødovre
 • – Jeg går ind for bæredygtighed, så jeg er begyndt at kigge i appen, før jeg vasker tøj. Når jeg kan, sætter jeg maskinen til at vaske i de perioder, hvor elforbruget er mest klimavenligt.

  Sanne, 32 år, Næstved
Download

Hent Watts til din smartphone